Subject: Tìm người thân
Jackaroo Aussie <vnaf.kanga@gmail.com>, truongnelson <truongnelson@yahoo.com>


Con dì 3 đang ở San José, đã từng phục vụ ở PĐ Hỏa Long AC47, trước 1975

Muốn tìm người thân là Tr/u Thanh phi công L19, phục vụ ở PD110 hay 114 Pleiku (không nhớ rõ).
Qúy huynh nào biết Tr/u Thanh hiện đang ở đâu, xin thông báo giùm, qua địa chỉ email address trên

Chân thành cám ơn quý huynh
Nelson Truong