Cưu Đại uy Vũ-đức-Thọ thuộc Liên Đoàn Phòng Thủ Sư Đòan 5 Không Quân

Tìm Trung Tá Trần -văn-Ngưu Chi Huy Trưởng Liên Đoàn Phòng Thủ Sư Đoàn 5 Không Quân

Mong Trung Tá liên lạc vơí:

Vũ-đức-Thọ

Đt. 425-207-8864

e.mail thoducvu3928@yahoo.com

Rất mong