CHIA BUỒN

Nhận được tin buồn
KQ Nguyễn Văn Duy Ninh,
Pháp Danh Quảng Thiện Khương.

Cựu Trung Tá Chỉ Huy Phó Liên Đoàn Kiểm Báo Saigon.
Là nhà thơ KQ từ trước 1975, thường xuất hiện trên Đặc San Lý Tưởng
với bút hiệu Hồng Yến Điệp Minh Hoàng.

Cựu Tù Nhân Chính Trị sau 30/04/1975.

Đã vút bay vào Hư Vô ngày 31 tháng 1 năm 2020
Hưởng thọ 87 tuổi.

Thời gian bị đày qua các trại tù Hoàng Liên Sơn hoang dã, không người tù Miền Nam nào mà không bị đói và rét. Để sinh tồn, tôi nhớ Niên Trưởng Nguyễn Văn Duy Ninh đã liều mạng tìm cách mua bán đổi chát (in nghiêng, chữ của VC) một rẻo vàng bọc răng để lấy chút sửa chút đường bồi dưỡng cho cơ thể gầy đét tong teo.

Hơn 10 năm qua, không thấy NT xuất hiện chốn phồn hoa Little Saigon, nay bỗng nghe tin, nhưng lại tin khẩn, NT nhận phi vụ lệnh đặc biệt, một mình bay về cõi... Hư Vô, bỏ lại gia đình quyến thuộc, đồng đội bạn bè, trong đó có nàng thơ “kiều diễm tóc xỏa hoa cài” hiển hiện trong “Khuôn Mặt Tình Nhân 1 & 2”:

Nẻo quê hương trắc trở ưu phiền!/Giữa cuộc tình nhung huyền diễm ảo,
Khách lữ hành rũ áo lên mây,/Đễ giai nhân cau mày cúi mặt,
Hẹn ngày về lác đác mưa bay…
(Trong Khuôn Mặt Tình Nhân 2 – HYĐMH - Tuyển Tập KQ Thời Chiến)

Cầu mong sao nhà thơ KQ Hồng Yến Điệp Minh Hoàng sớm gặp đồng đội anh em và cả Khuôn Mặt Tình Nhân trong cõi Hư Vô Bao La Bất Tận đó.

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến về phi vụ vĩnh biệt này.

Cầu nguyện Mười Phương Chư Phật Sớm Tiếp Dẫn
Hương Linh QUẢNG THIỆN KHƯƠNG VÃNG SANH LẠC QUỐC


Thành Kính,
KQ Võ Ý