Thua Quý Vị
Trong trận Kontum ( Hè 1972 ) có sự tham dự của các A-1 (P Đ 530 ) và các A-37 của KQVNCH
Các A-37 này thuộc các Phi đoàn nào ? Tài liệu VC ghi là SĐ 6 KQ ? tại Phù Cát ??
Các tài liệu VN ghi là vào thời điểm này ((4-72) KQVN có
P Đ 524 bay A-37 , thuộc K Đ CT 92, S Đ 2 KQ tại Nha Trang ? S Đ 2 KQ còn có :
Các P Đ 534 (A-37) khởi động giữa 72 ; 548 (A-37 vào cuối 72
Sư đoàn 6 KQ tại Phù cát có Phi đoàn A-37 Gấu đen ,, nhưng chỉ khởi động ngày 1 tháng 10 -1972 (theo tài liệu Mỹ !)
Vậy trong Mùa Hè đỏ lửa KQVNCH chỉ có 1 Phi đoàn A-1 và 1 Phi đoàn A-37 tại Vùng 2.
Xin quý vị biết về A-37 chỉ dẫn giúp. Xin đa tạ (xin gửi tặng quý vị góp ý một tập Skyraiders còn lại)
Trần Lý