Đuợc tin buồn

KQ Lý Văn Văn

SVSQ Không Quân Khoá 73F, Thành viên HQPD
cũng là Nhà văn Vũ Nam, Hội viên Văn Bút Âu Châu/VB-VNHN

vừa tạ thế tại Gromagingen, Đức Quốc ngày 18.11.2019, hưởng thọ 65 tuổi.

Hội Quán Phi Dũng thành kính chia buồn cùng chị Lý Văn Văn và tang quyến.
Xin cầu nguyện hương linh KQ Lý Văn Văn sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Một vài đóng góp tiêu biểu của KQ Lý Văn Văn tức Vũ Nam trên HQPD:
- Buổi Tối Kỷ Niệm
- Nhớ Về Những Lời Ca Cũ