PHÂN ƯU


Được tin buồn, Thân Mẫu của Chiến Hữu Không Quân Đỗ-Hoạt

Cụ Bà Vị-Thị-Như-Tâo

Sinh ngày 1-8-1927 tại Hải Phòng Việt Nam
tạ thế 14:30 giờ ngày 11-11-2019 tại Sài Gòn
Hưởng thọ 93 tuổi

Xin chân thành chia buồn cùng C/H Đỗ-Họat và gia đình
Nguyện cầu Hương linh Cụ Bà Vị-Thị-Như-Tâo sớm siêu thăng tịnh độ

Thành kinh phân ưu
CHKQ VŨ-ĐƯC_THỌ
LĐPTSĐ5KQVNCH