★ Khi người lớn cô đơn
- Sáng tác: Phạm Hồng Phước
- Trình bày: Phạm Hoài Nam