Giấc Mơ Mùa Thu - Võ Thiện Thanh - Mỹ Tâm
Giấc Mơ Mùa Thu - Võ Thiện Thanh - Lệ Quyên