Sóng Đưa Chúng Ta Về - Việt Anh - Trình bày Hồ Trung Dũng & Lân Nhã