Thông báo.
Hôm nay, 29/9/2019 Benny Trương sẽ làm diễn đàn hơi trễ , khoảng 6:45 sáng giờ VN (7:45 PM EST ở Mỹ, 4:45PM California time)