Xin thông báo cho quý vị nào lỡ đầu tư gì đó vào gánh hát của ông bầu Đào Minh Quân thì xin cẩn thận, vì gánh hát này hình như chỉ đăng ký như là một non-profit organization ở Mỹ, nên ông bầu cứ tha hồ tuyên bố vung vít như: "lấy lại đất tổ , không làm khổ dân", như ông đã từng vào sa mạc tu tìm đường cứu nước như Chúa Ki-Tô đã từng làm, ông dự trù xây 127 ngàn đơn vị gia cư cho dân Việt Nam trong nước trên 63 tỉnh thành, đã mua 1 HKMH "on sale" từ HQ Hoa Kỳ, v.v... Nhiều người hăng say hoạt động dưới trướng của vị tổng thống tự bầu này đã bị công an VC nhốt vào tù. Hoạt động tuyên truyền của Đào Minh Quân về phương thức trưng cầu dân ý khiến nhiều người dân trong nước không muốn xuống đường vì TCDY ít nguy hiểm hơn. Hiện nay, dân Việt Nam trong nước không còn chọn lựa nào khác hơn phải xuống đường bất tín nhiệm đảng Việt Cộng. Ngày nào dân VN không lên tiếng tức là vẫn công nhận nhà nước từ đảng VC như là đại diện hợp pháp cho dân VN. Đảng Việt Cộng ngày nay và nhà nước dưới sự chỉ đạo của đảng VC đã thay đổi da thịt với nhân sự hầu như toàn là người Tàu Cộng có tên Việt Nam và có thể nói tiếng Việt sành sỏi như là người Việt . Các diễn đàn truyền thông kêu gọi tổng xuống đường trong nước ngày 29 tháng 9, hay nếu có thể, sớm hơn, và kéo dài càng lâu càng tốt.