Theo tôi nghĩ, lúc đó không ai có khả năng phản ứng với tình thế hay hơn, khác hơn cố TT Thiệu mặc dù quyết định của Ông "không hoàn hảo" , vì mình không đủ khả năng bao bọc một chiến tuyến trải ra quá dài, và cũng không có điều kiện yểm trợ khá hơn vấn đề di tản.

Với tham vọng thôn tính cả Đông Dương ngay cả trước khi lấy được Trung Hoa Lục Địa, Mao Trạch Đông đã cho HCM vào Việt Nam đóng vai Nguyễn Ái Quốc lập đảng Việt Minh năm 1941, gom lại hết những phe nhóm thuần phục để diệt những phe nhóm chống Pháp nhưng không thuần phục. Một bàn cờ mới đã được bày ra khi Việt Minh có lực lượng quân sự để cướp chính quyền năm 1945 trong khi chính phủ Trần Trọng Kim không có hậu thuẩn gì hết.

Tôi nghĩ người Mỹ đã có thể biết được sự thật từ hồi đó cho đến 1954 và không muốn tích cực ủng hộ quân sự cho Pháp cho đến sau khi Pháp đầu hàng. Trận Điện Biên Phủ, đã có thằng Tàu điều khiển và chi viện gần như hoàn toàn cho trận đánh đàng sau Việt Minh, Võ Nguyên Giáp chỉ là một hình nộm để khoa trương lừa thiên hạ thôi.

Trong suốt chiều dài cuộc chiến Quốc Cộng, người Mỹ chắc chắn biết rõ họ chơi cờ trên bàn cờ do Tàu Cộng bày ra và họ chỉ muốn played along. Sau khi Hiệp Định Paris đã ký, nhiều người Mỹ đã biết Miền Nam sẽ mất nhìn qua thời tiết chính trị ở Mỹ, vấn đề chỉ là thời gian. Chơi cờ trên bàn cờ của Tàu Cộng không còn mang lại lợi ích gì cho nước Mỹ nên người Mỹ rời bỏ bàn cờ. Nhiều người Việt tức giận nên không tiếc lời phỉ báng rằng người Mỹ phản bội hay gì gì đó, ngay cho đến ngày hôm nay. Có người còn nói "Mỹ thiếu Việt Nam một món nợ ân tình" (?!). Quyền lợi của đất nước lúc nào cũng đi trước, tổ quốc trên hết , phải không ? Trong chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ đã tốn, nếu tính theo tiền hôm nay, cả trillion đô-la, hơn 58 ngàn sanh mạng và biết bao nhiêu hệ lụy xã hội , chính trị quốc nội nước Mỹ liên quan đến cuộc chiến VN cho đến ngày hôm nay. Và nước Mỹ đã cưu mang bao nhiêu sanh mạng người Việt Nam sau cuộc chiến ? Còn nữa, người dân miền Nam VN nếm được hương vị của dân chủ tự do trong 21 năm dưới 2 thời Cộng Hoà.

Ngày hôm nay , nếu TT Trump không tình cờ đánh Tàu Cộng te tua về v/đ mậu dịch và làm cho Tàu Cộng chậm bước trên đường thôn tính Việt Nam, thì chắc chắn Sài Gòn đã bị tràn ngập bởi dân Tàu Cộng. Đa số dân đi "giải phóng MN" trở thành giai cấp "có nhà mặt phố có bố làm to" sẽ cố bảo vệ lợi ích riêng tư của họ bằng cách bảo vệ chế độ cho đến khi đảng và nhà nước được thay thế bằng đa số người Tàu giả dạng người Việt, lúc đó người Việt sẽ bị cho ra rìa hết.

Cái xác Việt Cộng hôm nay đã có cái hồn là Tàu Cộng trá hình, chúng cứ tiếp tục đóng kịch đưa đẩy với Tàu Cộng như 2 thực thể độc lập. Chỉ tội cho những "khổ dân" Việt Nam trong nước , có nhiều người không biết, không tin, và "không dám tin" họ chính là chủ nhân thực sự của đất nước Viêt Nam chứ không phải " đảng và nhà nước".

Viết vội nên có nhiều lỗi chính tả và cú pháp, xin niệm tình tha thứ cho.