Anh Vinh Le, nguyên phục vụ tại khối CTCT/SĐ 2 KQ Nha Trang vừa gởi tặng HQPD bản nhạc dưới đây của cố NS Phạm Duy mà anh còn lưu giữ. Bản nhạc mà anh gọi là
"SD2KQ hành khúc của ns Phạm Duy sáng tác năm 1974 khi ns được mời thăm BTL/SD2KQ trong 2 ngày và ns Phạm Duy đã sáng tác để tặng .. Nay gửi tặng hqpd để gửi đến các chiến hữu thuởng thức và nhớ những ngày xưa thân ái ...."
Trong Bão Cát Mưa Rừng - Phạm Duy
Tặng các chiến sĩ Sư Đoàn II Không Quân


Gió cát cuốn bay giơ tay đón mây rừng
Từ miền từ miền cao nguyên bay xuống biển đông
Sét núi thét vang dư âm trắng bãi cát vàng
Gọi từng trận cuồng phong bốc lên ngút ngàn...
A! Này là Thiên Lôi bay tít lên trời ...
Này là Kim Ngưu lao vút ra khơi !
Này Ó Đen về phố chợ bốc lửa bay giữa mưa rừng bão biển Thần Voi!
Này là Long Mã , ôi Sao Mai sáng trong hoàng hôn
Trong đêm hoang ấm ngọn Hỏa Long ...

Vỗ cánh mãi cho Komtum mãi kiêu hùng
Chặn đường chặn đường xâm lăng ta giữ miền trung
Giáng xuống Đức Cơ hay Phan Thiết hay Lâm Đồng
Bẻ từng ngọn cờ tanh máu tan mộng cuồng điên...
A! từ miền rừng xa tha nước mang về
Một miền đồng khô bão cát vi vu
Hòn Yến mơ hồ giữa làn sóng cả dẫn dắt ta về mỗi chiều bụi bay...
Hàng dừa cao thưa mọc dài căn cứ ...
Ôi yêu thay cát bay biển sâu .. ôi yêu thay bão đổ rừng cao...
Và chờ mong mấy giọt mưa hồng cho tưoi mát phi trường nước mặn ..
Rồi ngày mai bay vào giông tố
Sáng không gian mát trời quân khu ..rồi chờ ...khu...../.

Xuân 1974