Tàu Cộng đưa quân đội về HK.

https://www.facebook.com/viettan/vid...64619283721317