GIỌT MƯA NGÂU

Mưa rơi giọt ngắn giọt dài.
Như than, như thở với ai trong lòng.
Giọt dài, ở tít trên không.
Giọt ngắn, rơi xuống mênh mông ngày buồn.
***
Lòng se thắt, giọt lệ tuôn.
Ngưu lang Chức nữ, ai buồn hơn ai.
Tháng rất rộng, ngày lại dài.
Mưa chi cho "ướt" lòng ai mong chờ.
***
Từ khi giã biệt tình thơ.
"Ngưu" nơi ấy, "Chức" bơ vơ một mình.
Trời buồn tháng bảy "lặng thinh"
Mùa ngâu lại đến, thắm tình "Chức Ngưu".

Hai Hùng SG (7/7 âm lịch)