Từ chuyện trong nhà ra chuyện phép nước
Gia đạo chữ hiếu lấy làm mực thước
Chuyện xưa chuyện nay một trời một vực
Chuyện đời gợi lại thức tỉnh lòng ai
Chữ hiếu thời nay không còn như kể lại :
Con trai lớn mồ côi mẹ để lại
Cha về cố quốc kiếm kế mẫu đem sang
Con trai lớn dẫn đàng dạy lái xe
Kế mẫu trẻ khiến động lòng... con trẻ
Mỡ trước miệng mèo đâu kể mẹ ghẻ con chồng
Khi chim..mẹ ghẻ đủ cánh đủ lông
Cùng con chồng ó đâm hè nhau dzông
Cha trâu già ham cỏ non chổng mông kêu trời
Hè cùng kế mẫu nhí cao bay xa chạy
Vĩnh biệt cha già không hẹn ngày trở lại
Thằng con mất dạy phỗng mất tay trên
Con cao tay hơn cha thật là vô phúc thay
Ngẫm lại nuôi ong tay áo hồi nào
Nuôi khỉ dòm nhà ai có ngờ đâu
Cỏ non biến mất trâu già muốn điên
Thằng con trời đánh có một không hai
Cưng chó chó liếm mặt cưng gà gà mổ mắt
Bài học đắt giá cho đời soi chung
Cũng vì cái nghèo mà ra
Thuê thày già dạy lái xe đâu ra nông nỗi
Chuyện trớ trêu quy lỗi tại ai ?
Lòng dạ đàn bà như trở bàn tay
Tại anh tại ả tại cả tay ba
“ Khôn từ thuở lên ba
Dại đến già vẫn dại “
Như ca ông bà đã để lại
Chuyện vỡ lẽ cha già như ngây dại
Cho hay chữ hiếu cũng phải coi chừng
Con cái dạy dỗ nước đổ lá khoai dè chừng
Từ-Trường
7-30-2019
Chú thích:
Chuyện thực 100 % xảy ra tại San José khoảng 20 năm trước, có báo đăng .