PHÂN ƯU

Được tin bạn hiền KQ Nguyễn thanh Minh (Minh Mỏ Cày) vừa tạ thế tại Dallas,TX vào ngày 7/28/2019,
các bạn khoá SVSQKQ 75-05 xin chia buồn cùng chị Dung và các cháu.
Cầu chúc linh hồn Minh sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.

Cao văn Đa
Đoàn văn Giáo
Vũ quang Hưng
Huỳnh công Khải
Nguyễn thành Kiệt