Kính thưa quý Anh.

Em muốn tìm người thân tên
Bùi kim Đỉnh người Bắc 54, Pilot có con gái tên Hà và cháu trai tên Vũ .
Đi HO khoảng năm 1995-96 .
Trước ở Saigon quận Phú nhuận .
Nếu anh nào biết xin gọi cho em.
Bùi Ngọc Thắng.
713 820 1470.

Kính cám ơn quý anh.

Kính thư.
Em.
Bùi ngọc thắng.