Rất mong các bạn thuộc Phi Đoàn 257 Không Đoàn 51 CT Sư Đoàn I KQ cho biết tin tức của Đ/u Lâm Phước Tạo . Bạn Tạo di tản từ ĐN đêm 28 rạng 29/3/1975.
Gia đình Tạo mong mõi có tin tức của bạn ấy sau 44 năm mất tích .
Cám ơn .