Miền Bắc nguyên quán quê tôi
Nơi bà mụ cắt rốn, cha chôn nhau xa vời
Đau lòng xa cách lâu rồi
Giòng sông Bến Hải qua phân đôi miền
Xưa sông Gianh sử Việt nằm lòng
Đàng Ngoài nhớ quặn lòng đàng Trong
Trịnh Nguyễn phân tranh đứt lòng ông cha
Chia đôi vết thương cũ đau lòng quốc dân
Thế kỷ hai mươi phân ranh ba Kỳ
Do Phú-Lang-Sa, Bạch quỷ chia trị ( 1 )
Thuộc điạ đô hộ gần thế kỷ dài
Các nước thuộc điạ sau thế chiến hai
Được trả độc lập duy Việt Nam lạc loài
Đảng phái, tôn giáo kháng chiến giành lại non sông
Lợi dụng cơ hội Việt Minh giành phần cướp công
Đình chiến quốc, cộng phân chia đôi miền
Chiến tranh Ý thức hệ lại diễn triền miên

Núi xương sông huyết khắp miền
Hai mốt năm sau nhuộm đỏ oan khiên
Thống nhất bề ngoài chẳng nối liền lòng nhau
Cháu con vượt biển, rừng sâu chẳng nề
Thảm cảnh hải tặc, vượt qua cái chết cận kề
Hàng trăm ngàn mạng lòng biển chôn thây
Rừng sâu mồ hoang dẫy đầy
Tự do đích thực dầy công theo đuổi
Trên bước đường rong ruổi khắp năm châu ( 2 )
Exodus thời nay có thể gọi
Giòng giống Lạc Việt mang linh hồn Do-Thái Jewis errant (3)
Dân Do Thái lưu lạc lập quốc quần tụ
Giống nòi đoàn kết trụ vững giữa Trung Đông
Lọt giữa vòng thế giới Ả Rập bủa vây
Thế kỷ hai mốt hãy noi theo bài học này
Nòi giống Lạc Hồng kết tụ sum vầy phương Đông
Viễn xứ năm châu tinh hoa triệu lòng mong lắm thay
Từ-Trường

6-26-2019
Chú thích :
1- Thời đó dân Việt gọi theo phiên âm Hán Việt: France. Sắc
dân trắng : Bạch quỷ
2- The passage to Freedom
3- Cuộc di cư lịch sử Exodus của dân Do Thái. Jewis errant :
dân Do Thái lang thang
* Thời chiến tranh lập quốc. Theo lời kêu gọi các sinh viên
nam nữ Do Thái du học về nước đầu quân
* Tướng độc nhãn Moshe Dyan hồi trước sang tham quan
chiến trường Việt Nam thấy hình ngồi trong cockpit UH -1 ghế
phải Captain trưởng phi cơ Sau lên làm Bộ trưởng quốc phòng
* Retain identity: giữ căn nguyên