Mai Hân Hát 8 Tình Khúc Tuyển Chọn.
1.Chung Thủy - Văn Phụng
2.Xóm Đêm - Phạm Đình Chương - Chung Với Mai HƯơng
3.Vườn Tàn Phai - Hoàng Quốc Bảo
4.Nhặt Lá Vàng - Hoàng Trọng
5.Sâu Khúc - Hoàng Quốc Bảo
6.Hoài Cảm - Cung Tiến
7.Như Đời Gió Lao Đao - Hoàng Quốc Bảo
8.Duyên Thề - Thanh Trang - Chung với Mai Hương