Các HT nếu được xin post lên cho anh em xem, rất hay .Cám ơn

Bộ Phim tài liệu "Những ngày kết thúc Chiến tranh Việt Nam"

https://vimeo.com/214995088?ref=fb-share