Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Miền Trung California

Thư mời kỷ niệm 64 năm thành lập Quân Chủng Không Quân.