KQ Lưu Thiện Chính (gốc khóa 3/72 SQTBTĐ) từng học bay ở Webb
Nghe nói đang ở Úc (?)

Quý NT, Quý chiến hữu biết tin tức về KQ Lưu Thiện Chính vui lòng hồi âm
Trân trọng cám ơn
Vũ Văn Bảo