Date: Tue, Apr 2, 2019 at 8:08 AM

Subject: Đọc xong chuyển đi giùm ! Cố gắng chuyển đi làm phước Nhờ thông báo!!! Làm phước. Xin cố gắng chuyển đi làm phước. Chúng tôi có tìm thấy một hài c ốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên:
NGUYỄN VĨNH LÂN, số quân: 681137969, loại máu O+.
Nếu ai là thân nhân nói trên xin vui lòng liên lạc Đ. T 0935.899.347 gặp Ni Sư Thông Mẫn. Nhờ quí vị chuyển thông tin này đến những người mình quen biết may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người quá cố được đoàn tụ với gia đình. Đây là việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp. Xin cám ơn. Đọc xong xin hoan hỷ chuyển đi giúp