Được tin Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ KIỆM
Thân mẫu của AC LÊ THÁI BÌNH 73D

đã được Chúa gọi về lúc 04:45 ngày 25/03/2019. Hưởng thượng thọ 94t

Nhập quan: 15:00 ngày 25/03/2019. Linh cửu hiện quàn tại:175 Bùi hữu Nghĩa, Phường 1, Quận Bình thạnh

Động quan: 04:20 ngày 28/03/2019

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04:45 tại Thánh Đường Giáo Xứ Gia Định

Hoả táng tại Bình Hưng Hoà

Nay thông báo tin buồn này đến cùng anh em LK 72-74 SVSQKQ, và gởi lời phân ưu đến gia đình AC LÊ THÁI BÌNH 73D. Cầu chúc linh hồn Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ KIỆM sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

AC NGUYỄN PHI LÂN 73H _ 75-08 Ft. Rucker