Từ chuyện trong nhà...ra chuyện chợ búa
Chợt nhớ dôi chuyện mang đề thơ chua
Nụ cười chẳng mất tiền mua
Mở lòng được việc cùng vừa lòng nhau
Ăn ở có trước có sau
Giữ lòng chung thủy là câu trau lòng !

Chuyện trò ở giữa đám đông
Trai gái để ý biết lòng nhau ngay
Những chàng dại gái dễ sai
Trong nhà được việc mai này " phẻ " thân
Chàng nào ít nói ngậm tăm
Hãy nhớ " lầm ngầm mà đấm chết voi "
Đàn bà con gái chẳng thích lăng xăng
Ga-lăng quá cỡ đôi khi khó coi
Chàng nào ít nói nghe nhiều
Mai này nhà cửa yên ấm dể chiều
Chẳng như chuyện chợ chiều họp đâu
Châm ngôn ..." Phú Lang Sa " có câu 1
Hai người đàn bà và ...
một con vịt làm thành cái chợ
Chàng nào kén dzợ nhớ cho
" Biệt phủ đảm bảo " êm ru như bưng
Chẳng như cảnh nhà đã từng nghe qua :
Đàn bà lắm chuyện ví như chú mèo nhà ta :
Lũ chuột nhảy mừng khi chú mèo ra đi 2
Nội tướng dương võ ra oai ba hoa
" Chủ nhà " thầm nguyện mong bà đi xa
Để cho yên ấm cửa nhà
Được tiếng thơm khu phố " văn hóa " xóm giềng Good neighbor !

Từ-Trường
Đầu xuân Tây 3-21-2019

* Chuyện riêng anh em liên khóa ...buồn quá Xin mạn phép các NT đề đôi vần thơ ...tiếu ngạo giang hồ. Mong miễn thứ cho...đừng phạt Từ tui

Chú thích :
1- Danh từ Hán Việt phiên âm chữ France
2- " Quand le chat partis les souris dansent " !