Buổi phỏng vấn Thiếu Tá Phạm Văn Hồng bị trung cộng bắt làm tù binh ở Hoàng Sa .