Nhận được tin buồn:

Nhạc Mẫu của KQ Võ Văn Tiến, SVSQKQ Khóa 72E là Cụ Bà

Trần Thị Hoàn

vừa tạ thế tại Sài Gòn, hưởng đại thọ 94 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng chị Tiến và gia đình
và cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm an nghỉ nơi miền an lạc.

Anh em khóa 72E SVSQKQ cùng bạn hữu