Good evening Tăng Được

Năm mới thân chúc mày, gia đình và các bạn 72G nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

Theo lời của Hồ Duy Quý 72G qua điện thoại thì tình trạng sức khoẻ của Hạng Minh Hoàn rất yếu ăn uống không được vì bị loét thực quản và loét dạ dày, gia đình không đủ tiền mua thuốc thang cho nó.

Hoàn nằm bệnh viện hơn 2 tuần và được xuất viện vài ngày nay.

Kèm theo đây là giấy xuất viện có ghi bệnh trạng của nó.

Sáng mai tao sẽ gởi 50 Đôla cho mày.

Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ
Anh em 72G và LK SVSQ KQ xin gởi về địa chỉ :

Tăng Được
4162 Sunrise Creek
San Antonio TX 78244
Phone 210-724-7237

Cám ơn mày đã đứng ra lo cho anh em, trong khi chờ đợi thằng Phước Sport trở lại tiếp tục sự lo lắng chu đáo hy sinh tiền bạc thời gian lo cho anh em 72G từ 40 mươi năm nay.

email này tao cũng gởi cho NT Cường 72A vì anh Cường muốn gởi 50 USD cho Hoàn ni cô

Lý 72G