Kính Chào Hội Quán Phi Dũng
Tôi có 1 gia đình quen, họ muốn tìm 1 thân nhân trước đây ở Phi Đoàn 215 (?) có tên là Nguyễn Ngọc Đỉnh hoặc Nguyễn Ngọc Vĩnh, đã qua Mỹ theo diện H.O khoảng năm 1987- 1988 ( có hình đính kèm)
Ông N.N D có vợ tên Phan Thị Bạch Tuyết và có con gái với hôn thú tên là Nguyễn Phan Uyên Uyên hiện đang ở VN, vì hoàn cảnh GGD ở Vn di chuyển nhiều lần và bị thất lạc nhau.
Chúng tôi hy vọng được Ông giúp đở để liên lạc với Ông này theo yêu cầu của người con gái của Ông ấy hiện đang ở Vn và mong được gặp Cha.
Thành thật cám ơn .