Subject:
Trang_Nhà_Cánh_Chim_Tự_Do
From:
Anh Luong
Date: Mon, Jan 28, 2019 3:42 pm
To: info@hoiquanphidung.com
Kính Chào Hội,

Cháu là Lương Quốc Anh, cháu của Ông Ngô Khắc Thuật trước cư ngụ tại thành phố Lakewood.
Ông Thuật đã mất được 2 năm. Cháu nghe nói Ông có viết một số bài trên trang nhà của CCTD lâu lắm rồi.
Một trong những bài có tên "Niềm Vui Ngoài Công Viên"
Kính xin Hội cho tin tức làm sao để vô được trang nhà CCTD để kiếm và đọc các bài viết của KQVN.
Kính Thư
Quốc Anh