Được tin Thân phụ bạn Nguyễn Quốc Chính là
Cụ ông Antoine Nguyễn Đình Chất
Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1022
Đã được Chúa gọi về ngày 19 tháng 1 năm 2019
Hưởng thọ 96 tuổi.
Lễ Di quan vào lúc 12 giờ ngày 26-1-2019
Xin chia buồn cùng bạn Chính & gia đình tang quyến.
Nguyện xin Thiên chúa đón nhận Linh hồn Antoine vào chốn Thiên đàng hưởng phúc đời đời

Anh em SVSQKQ khóa 73A trong và ngoài nước.