XA RỒI THUYỀN VỀ ĐÂU .
Thơ Mỹ Linh . Nhạc Ngô Tín . Ca sĩ Ngọc Quy trình bày