TIN BUỒN
Được tin bà Nguyễn Thị Nhiệm thân mẫu bạn Trần Quang Ly
Sinh năm 1932 vừa từ trần ngày 16 tháng 11 năm 2018
Hưởng thọ 87 tuổi.
Ngày 20/11/2018 Thánh lễ được cử hành tại tư gia .
Ngày 21/11/2018 Thánh lễ An Táng tại Giáo Xứ Nam Hoà và đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, Bình Tân.
Thành kính Phân Ưu đến Trần Q Ly & gia đình.
Nguyện cầu linh hồn của bà sớm được lên thiên đàng và hưởng nhan thánh chúa.

Anh em SVSQKQ khóa 73A trong và ngoài nước.