Đọc truyện : Cưới vợ Miệt vườn.
Một câu chuyện vui vui , do anh Tám Tình Tang diễn đọc. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe
https://youtu.be/Ij7lJZWrhBM