Sau 75 miền Nam VN : "Đơn xin" mua Sữa cho con và Giấy phép đi đường.

Có ai còn nhớ những Đơn Xin này không ? Nhất là những bà vợ hay cha mẹ đi thăm nuôi chồng con đi Tù Học Tập nơi xa xôi hẻo lánh . Cám cảnh dân miền Nam sau 30/4/75 mua Sữa ..... và nhiều việc khác nữa đều phải làm Đơn Xin...

Trong tù tui có những người bạn ,khi viết tờ kiểm điểm ,trên đầu tờ giấy hắn viết :
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
.................................................. .............................
TỜ KIỂM ĐIỂM.....
Khi cán bộ hòi tại sao không viết phần : ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC?
Hắn trả lời : Đâu có cái đó đâu mà viết !!, nhốt nhà ri và cùm liền.
Hắn hiện đang ở Santa Ân ,tên khác thì ĐỘC LẬP TỰ LO HẠNH PHÚC hay ĐẬP DẬP TỰ DO HẠNH PHUC..!! cũng cùm nhà ri cả đám !!.