Được tin Cụ Bà THÁI THỊ HƯƠNG
nhạc mẫu của AC BÙI ĐĂNG THUẦN 73G

đã từ trần vào lúc 21:15 ngày 19/09/2018. Hưởng Đại thọ 90 tuổi.

Nhập quan: 16:00 ngày 20/09/2018

Tang lễ được cử hành tại nhà riêng: 9/6 Hồ Xuân Hương, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Động quan lúc 06:00 ngày 23/09/2018

Hoả táng tại Trung Tâm Hoả Táng BÌNH HƯNG HOÀ

Nay thông báo tin buồn này đến cùng anh em LK 72-74 SVSQKQ và gởi lời phân ưu đến gia đình AC BÙI ĐĂNG THUẦN 73G. Cầu chúc hương linh Cụ Bà tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

AC NGUYỄN PHI LÂN 73H _ 75-08 Ft Rucker