Muốn tìm Đại Úy phi công A-37 tên là Phạm Văn Đức, quê ở Tây Ninh đóng ở sư đoàn 2 không quân Nha Trang. Xin liên lạc với Thuy Hoàng 619-495-2841 hoặc các bạn biết tin xin nhắn dùm.