kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Tựa Đề: Chiến Tranh Biểu Tình

 1. #1
  Phạm Văn Bản's Avatar
  Status : Phạm Văn Bản v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: May 2010
  Nguyên quán: Lynnwood, Washington
  Posts: 151
  Thanks: 397
  Thanked 321 Times in 113 Posts

  Default Chiến Tranh Biểu Tình

  Chiến Tranh Biểu Tình

  Phạm Văn Bản


  Biểu tình là một loại chiến tranh đặc biệt (Rally War), và cần có tổ chức chặt chẽ nhằm hình thành những phong trào, mặt trận, lực lượng hay liên minh… để vận động và xử dụng sức dân (people power), tiền dân (people money) vào các mục tiêu tấn công chính phủ hay đảng phái cầm quyền. Có tổ chức chu đáo mới mong thành công.

  Biểu tình có thể mở rộng ra trên các lãnh vực chính trị, quân sự, xã hội, văn hóa, giáo dục, tôn giáo… bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào khi có lòng dân sôi sục căm thù giặc cộng. Chiến tranh biểu tình thì khác biệt với chiến tranh du kích (guerrilla war), hoặc là chiến tranh nhân dân (people war) do cộng sản xử dụng sức dân vào bộ máy thi hành nghĩa vụ quốc tế với chiến lược và chiến tranh vũ khí cổ điển của thời đại nông nghiệp.

  Trong thời đại kỹ nghệ và thông tin tiên tiến ngày nay, chiến tranh biểu tình rất dễ dàng áp dụng với lớp người chuyên viên biểu tình có khả năng tham mưu tổ chức. Ở những nước văn minh dân chủ, biểu tình được dùng vào công cuộc tranh đấu công nhân thợ thuyền đòi hỏi yêu sách tăng lương… sắc dân thiểu số đòi hỏi công bằng, hay tôn giáo chống đối chính quyền vì vi phạm giáo điều tín ngưỡng… Hơn thế nữa, chiến tranh biểu tình phải được cổ võ và áp dụng triệt để nhằm mục đích ‘phá cộng’ và đòi hỏi chính quyền Việt Nam thực thi nền tảng dân chủ, tự do và nhân quyền cho toàn dân.

  1. Nguyên Nhân

  Nguyên nhân gây ra chiến tranh biểu tình chống cộng ở Việt Nam, vì chủ nghĩa cộng sản đã lạc hậu và cáo chung ngay khi phong trào dân chủ Ðông Âu và Liên sô khởi nghĩa. Hơn 70 năm áp dụng chủ thuyết cộng sản ở Nga, và gần 50 năm ở Ðông Âu đã đi tới kết luận là điều không tưởng, thiếu căn bản thực tế, và mang mặc nguyên lý khủng bố phản lại quyền lợi thiêng liêng của con người. Việt Nam còn bám vào chủ nghĩa cộng sản thì chẳng khác gì cây chùm gởi sống bám vào gốc cây mục nát.

  Vì chủ nghĩa cộng sản lỗi thời nên chính sách kinh tế cộng sản cũng trở thành lạc hậu. Các xí nghiệp quốc doanh trở thành gánh nặng cho toàn dân qua sự lãnh đạo và quản trị dốt nát.

  Nguyên nhân tạo chiến tranh biểu tình là sự mâu thuẫn của hai thế lực, một bên là đa số không nắm quyền cai trị và bên kia là thiểu số quyền lực, gồm có:

  a. Chủng tộc - của những quốc gia có nhiều sắc dân chung sống.
  b. Tôn giáo - như cuộc chiến đang xảy ra tại Ireland giữa nhóm Tin Lành và Công giáo, nhóm Real IRA xử dụng khủng bố để tấn công đối phương. Một số nhóm Hồi giáo cực đoan vừa tuyến bố Thánh chiến với Hoa Kỳ.
  c. Ý thức hệ - như Việt Nam, Korea, Trung Quốc và Đài Loan … là những nơi có hai hoặc nhiều tổ chức chính trị chủ trương điều hành quốc gia với những chủ thuyết hay chính sách chính trị khác biệt.
  d. Độc tài, quân phiệt - như Miến Điện... các nước chậm tiến xử dụng quân đội và quyền lực kinh tế để nắm chính quyền.

  Trên đà dân chủ hóa của thế giới khi các quốc gia có một hay nhiều nguyên nhân nói trên thì có thể huy động được dân chúng ủng hộ để tấn công chính quyền bằng chiến tranh biểu tình.

  2. Mục Tiêu

  Phe biểu tình nhắm các mục tiêu: nhân quyền, tự do dân chủ, và tố cáo số người tham nhũng để đấu tranh. Chiến tranh biểu tình thường đánh vào mục tiêu phụ để chiến thắng mục tiêu chính, tức là đánh vào kinh tế mà thắng chính trị. Nhưng người ta cũng không đánh vào các cơ sở kinh tế quan trọng, mà chỉ nhắm vào một số mục tiêu phụ, vì mục tiêu phụ ngã sẽ kéo theo mục tiêu chính. Họ đánh vào phố xá thương mại, buôn bán, gây hỗn loạn chợ búa, thị trường làm cho kinh tế một miền, hay toàn quốc sẽ đình trệ, kiệt quệ và làm sụp đổ chính quyền.

  3. Nhân Sự - Quân Ðội

  Chiến Tranh Biểu Tình không cần quân đội theo nghĩa đen, mà chỉ cần:
  - Bộ Chỉ Huy nhẹ
  - Đội quân cán bộ xách động quần chúng để huy động người dân trở thành “chiến sĩ biểu tình” xuống đường đánh phá chính quyền, và tự đài thọ "binh trang, binh lương, hay binh khí" ....
  - Nhóm ký giả quốc tế săn tìm tin tức và loan tải quảng bá trên toàn thế giới.

  4. Phương Tiện - Chi Phí

  Chiến Tranh biểu tình chỉ cần:
  - Ngân khoản tương đối nhỏ hơn nếu ta so sánh với ngân sách của chiến tranh cổ điển. Nhờ hệ thống ngân hàng có mặt hầu hết mọi nơi trên thế giới, nên việc vận chuyển tiền bạc để chi dùng ít gặp khó khăn.
  - Máy móc, phương tiện truyền thông, liên lạc. Với hệ thống điện tính hay điện thoại cầm tay qua mạn lưới vệ tinh giúp chúng ta có sự liên lạc quốc tế, quốc nội dễ dàng nên không cần những máy móc dụng cụ chiến tranh đặc biệt.
  - Và không cần vũ khí.

  Những cuộc biểu tình lật đổ chính phủ độc tài Suharto của Indonesia năm 1998, hay vụ thay đổi chính phủ ở Ukraina vừa qua, chi phí cho chiến tranh biểu tình được ghi nhận ít tốn kém, đang khi những nước cộng sản trước đây đã phải chi phí những ngân khoản rất lớn cho công tác ngoại vận.

  5. Chiến Trường - Nơi Áp Dụng

  Chiến trường biểu tình được chọn lựa và có biên cương rõ ràng, nên không tổn hại nhân mạng hay tài sản như các chiến tranh xử dụng vũ khí.

  Chiến trường chính là thủ đô của quốc gia, và các chiến trường phụ có thể mở ra khắp nước. Ngoài ra, chiến trường ngoại vận cũng được diễn ra tại các quốc gia hậu thuẫn cho phe biểu tình.
  Sau một thời gian chuẩn bị vừa phải, bộ chỉ huy tham mưu có thể vận dụng chiến tranh biểu tình bất cứ lúc nào bằng cách thổi phồng một, hoặc nhiều nguyên nhân nói trên.

  Tại những quốc gia dân chủ tiên tiến, phe đối lập chỉ áp dụng chiến tranh biểu tình trong các cuộc tranh đấu đòi tăng lương, làm áp lực chính phủ trong một số lãnh vực chính trị, mà không dùng loại chiến tranh nầy để thay đổi chính quyền, vì là không cần thiết. Tại các nước nầy, các đảng chính trị tranh cử tức đấu tranh chính trị qua bầu phiếu một cách văn minh và ôn hòa theo nhiệm kỳ được ấn định trong hiến pháp.

  6. Hậu Thuẫn Quốc Tế

  Nhân loại sống trong hành tinh địa cầu mà nhiều năm qua giới truyền thông quốc tế đã gọi là "ngôi làng thế giới", nên hậu thuẫn quốc tế trở nên vấn đề thành bại của chiến tranh biểu tình.
  Đối với các quốc gia đã từng có nhiều đồng minh cũ, việc tìm đồng minh hậu thuẫn không khó. Điều quan trọng là khả năng của các lãnh tụ nói riêng, và tầm cở của tổ chức cứu nước nói chung, phải đạt đến cấp quốc gia để đại diện cho phe biểu tình thì mới được quốc tế yểm trợ.
  Kinh nghiệm của Kampuchea trong năm 1997, Phó Thủ Tướng Hun Sen làm cuộc đảo chánh, cách chức Đệ Nhất Thủ Tướng của Thái Tử Ranarith Sihanouk. Áp lực quốc tế buộc Hun Sen phải cho Thái Tử Ranarith trở về nước tranh cử vào giữa năm 1998.

  Các nước Cộng sản cũng thường xử dụng ngân khoản lớn để lobby cho các chính khách Tây phương cũng như vận động dư luận dân chúng nước tự do chấp nhận chế độ cộng sản, ví dụ như trường hợp Việt Nam hiện nay, chính quyền VN đã phải bồi thường cả 250 triệu Mỹ Kim cho người Mỹ đã bị tịch thu nhà cửa ở Việt Nam sau năm 1975, và đổi lại bằng chính sách ngoại giao bảo trợ của Hoa Kỳ. Do đó, yếu tố đồng minh yểm trợ đóng vai trò quyết định sinh tử trong ngôi làng thế giới ngày nay.

  7. Dân Chúng

  Áp dụng chiến tranh biểu tình sẽ được khoảng 95% dân chúng ủng hộ vì nó hợp đạo lý và không đổ máu. Dân được hiểu là cả hai phía, kể cả dân đang sống dưới ách cai trị của phe bị chống đối, nên phe biểu tình không được đẩy đối phương vào đường tuyệt tự mà tạo ra cảnh sống chết.

  Phe biểu tình chống chế độ độc tài, quân phiệt, cộng sản có thể nói rằng họ đang có 95% dân chúng ủng hộ, vì chính những thành phần ưu tú, dù được đảng cộng sản hay nhóm độc tài ưu đãi nhưng vẫn còn chống lại đảng hay chỉ trích chính phủ độc tài, thì thử hỏi còn lại bao nhiêu người dân không chống cộng hay chống độc tài.

  Cán bộ và dân chúng theo dõi tin tức quốc tế, hoặc ra ngoại quốc trở về đều nhận thấy sự bất tài của đảng độc tài quân phiệt hay cộng sản. Những chính phủ loại nầy không còn dân nữa, họ chỉ có một thiểu số bám chặt vào quyền lợi cá nhân, gia đình bằng cách xử dụng chính phủ và đảng làm phương tiện tham nhụng bóc lột nhân dân để làm giàu. Họ đang vơ vét chuyến tàu chót, và tâm lý mang gia tài chạy trốn đang tràn ngập tâm trí của những "nhà giàu mới" của chế độ độc tài quân phiệt hay Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nên chính quyền cấm biểu tình là điều dễ hiểu.

  8. Kết Quả

  Phe biểu tình nắm chắc phần thắng, tối thiểu là huề chớ không thua. Cuộc biểu tình làm thiệt hại uy tín của nhà cầm quyền rất lớn, và cũng là cớ để vận động các cuộc biểu tình kế tiếp cho đến thành công. Chiến Tranh biểu tình của những thập niên qua mang lại một trong ba kết quả như sau:

  a. Cải tổ - trẻ trung hóa guồng máy chính quyền hiện hành. Chính phủ thường chấp nhận tự do sinh hoạt chính trị và tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới.
  b. Thành lập chính phủ lâm thời - gồm nhiều đảng chính trị, ngưng thi hành hiến pháp cũ, giải tán quốc hội, và lập quốc hội lập hiến để soạn thảo hiến pháp mới.
  c. Thành lập chính phủ mới thay thế chính phủ cũ, và ngưng thi hành hiến pháp, cai trị bằng sắc luật, triệu tập quốc hội lập hiến, soạn hiến pháp mới. Sau khi có hiến pháp thì sẽ tổ chức tranh cử chính trị trong thời hạn ấn định.

  Chiến tranh biểu tình có thể áp dụng bất cứ nơi đâu, kể cả Việt Nam để mang tự do, hạnh phúc cho toàn dân.

 2. The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Văn Bản For This Useful Post:

  LKTho (06-13-2018), Thienloi524 (09-26-2018)

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 04-09-2018, 11:16 PM
 2. Ngày Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam
  By dnchau in forum Tin tức đó đây
  Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 04-04-2018, 02:53 AM
 3. Trả lời: 1
  Bài mới nhất : 11-03-2017, 08:56 PM
 4. Mối Tình Thời Chiến Tranh Lạnh
  By Vũ Phan in forum Truyện ngắn
  Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 02-15-2017, 04:26 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 01-23-2017, 08:20 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter