Tôi không đọc được chữ tâù


Tương lai của Vietnam


Nguyễn Phú Trọng sang Úc, được mời tới thăm một xưởng chế tạo điện toán.
Kỹ sư trưởng biểu diễn cho Trọng thấy hiệu quả của chương trình:

- Chương trình điện toán của tôi có thể trả lời bất cứ điều gì, câu hỏi gì liên quan đến quốc gia nào. Khi được hỏi, máy sẽ trả lời bằng chính ngôn ngữ của quốc gia đó. Thí dụ tôi hỏi máy "Kinh tế của nước Pháp sẽ ra sao trong 50 năm tới?". Máy tức khắc máy sẽ in ra mấy chục trang tiên đoán kinh tế nước Pháp bằng chính tiếng Pháp! Nếu câu hỏi lên quan đến nước Nhật, máy sẽ in câu trả lời bằng tiếng Nhật.

Trọng tỏ ý không tin hỏi lại:
- Đâu, ông thử hỏi xem tình hình VN trong 50 năm tới sẽ ra sao?

Kỹ sư trưởng bấm máy. Máy in ra mấy chục trang báo cáo về VN trong 50 năm tới.
Kỹ sư trưởng cầm xấp giấy lên đưa cho Trọng và nói:

- Ông đọc thử xem!

Trọng cầm xấp giấy lật qua lật lại rồi lắc đầu:
- Tôi không đọc được chữ Tàu!