Xin gửi đến quý anh chị bài biên khảo rất công phu:

Tìm lại sự thật của cuộc khởi nghĩa thời Hai Bà Trưng


Tác giả: Bác Sĩ Đỗ Hoàng Ý