Chưa đi chưa biết ?
> >
> >Chưa đi chưa biết Bến Tre
> > Đi rồi mới biết toàn tre với dừa
> > Dừa to, dừa nhỏ, dừa vừa
> > Trèo lên, tụt xuống nước dừa đầy tay
>>
> > Chưa đi chưa biết Bà Đen,
> > Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà,
> > Bà nhà tuy có hơi già
> > Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen!
>>
> > Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
> > Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà,
> > Đồ nhà tuy xấu tuy già
> > Nhưng là... đồ thật, không là đồ “sơn”!
>>
> > Chưa đi chưa biết Sài Gòn
> > Ði về trong túi không còn một xu
> > Tức giận vì thấy quá ngu
> > Minh ăn thì ít, thằng cu ăn nhiều
>>
> > Chưa đi chưa biết Bình Dương
> > Đi rồi mới biết kỷ cương rất cần
> > Mát xa rồi lại mát gần
> > Âm dương cách biệt một làn cao su
>>
> > Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
> > Ði rồi mới biết họ giầu hơn ta
> > Có tắm biển, có mát xa
> > Có gà móng đỏ đem ra... đá liền
> >
> > Chưa đi chưa biết Nha Trang
> > Đi rồi mới biết nó sang hơn minh
> > Sáng tắm biển, chiều tắm sình
> > Có hồ be bé cho mình rửa chim
> >
> > Chưa đi chưa biết Huế thương
> > Ði rồi mới biết cũng thường mà thôi
> > Khác nhau là ở cách chơi
> > Hắn chơi dưới nước, mình chơi trên bờ
>>
> > Chưa đi chưa biết Hải Dương.
> > Đi rồi mới biết cũng thường như ai
> > Chỉ có là cái hưởng dai
> > Ông già biết hưởng, cậu trai biết sài
>>
>>Chưa đi chưa biết Lâm Đồng
>>Đi rồi mới biết nhiều lông như Đầm
>>Lông Đầm nói lái coi chừng
>>Lái qua lái lại Đôn Lầm như chơi