Cám ơn:Sống Trên Đất Mỹ Radio với bài hùng ca Tay Trong Tay.
[MUSIC]http://www.freewebtown.com/sportnguyen/TayTrongTay.mp3[/MUSIC]