Audio "Tướng Ngô Quang Trưởng và cuộc đại phản công Lôi Phong - Phạm Phong Dinh"
Giọng đọc: Tám Tình Tang