PHAN ƯU
---oo0oo---

Nhận được tin buồn

Cựu Trung Tá KQ Trần Thú

Nguyên Không Đoàn Trưởng Không Đoàn 62 Bảo Trì
Sáng lập viên của Ngày Họp Mặt Gia Đình KTTV KQ VNCH

Đã mãn phần vào ngày 25 tháng 3 năm 2018
Tại Las Vegas, Nevada, USA

Hưởng thọ 86 tuổi

Chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin hương linh KQ Trần Thú sớm được an hưởng nơi cỏi vĩnh hằng

Toàn thể nhân viên KĐTKT/BTLKQ

KQ Lê Như Hoàn