Tìm con .Cha Nguyên văn Tất. Trước năm 1975 .Đi lính KQ thuộc phi đoàn 255 Xà vương kĐ 64 chiến thuật SĐ 4 KQ Phi trường 31 Cần thơ. Đêm 28 tháng 4 1975 có lệnh di tản vợ con lính ra Đảo Côn Sơn .30 năm sau mẹ con là. Lê thi Cước.Quê xã An Thuận huyện Thạnh phú tỉnh Bển tre từ Mỹ về Việt nam và dẫn về một ông chồng khác. Lánh mặt ba không nhìn. Hỏi về con mẹ con nói là con đã chết trong chuyến di tản. Nhưng ba vẫn tin con vẫn còn sống bạn bè ba nói chuyến đi đó không ai chết cả. Hiện nay mẹ con ở với chồng khác tại Mỹ .Nhận được tin này con hãy về Việt nam tìm ba để cha con đoàn tụ sau 43_năm xa cách Con về quê mẹ con sẽ gặp ba. Rất mong tin con.Ba đặt tên con là Nguyên Tất Tùng kính mong bạn bè chiến hữu thương tình giúp đỡ hổ trợ tìm giúp con tôi để cho con sớm đoàn tụ. Xin chân thành cảm ơn