Có ai nhận ra mấy ông này không? Hình như có 1 người là người Việt, số còn lại giống người Lào.