A-37 thuộc Không lực VNCH vẫn còn tung hoành trên bầu trời.