Sư Quốc Doanh VC trá hình ở Hải Ngoại


Thư gửi đến 1.700 000 người Việt tỵ nạn cộng sản VN bên Hoa Kỳ

GIẤY CÔNG VỤ
Đồng chí: Đoàn công Thành
Bí danh: Đồng Điển. Biệt Hiệu Thích Thông Kinh
Sinh Ngày: 26/9/1958 tại Quận 4, Tp HCM
Danh Bộ Đảng viên CS: 07143/R32/BCT/TG
Hộ chiếu xuất nhập cảnh số PT.156937 ngày cấp: 29/9/1994
nơi cấp: TP Hồ Chí Minh. Được phép đến tất cả các nước.
Đồng chí Thành đượcđảng bộ cử ra nước ngoài công tác với nhiệm vụ:
- Phân hóa sự đoàn kết chống cộng sản các cộng đồng và tôn giáo người Việt ở nước ngoài.
- Đặt trụ sở hoạt động cho đảng bộ
- Tạo cơ sở kinh tài xuất nhập cho đảng bộ.
TP HCM ngày 20/7/1994
Trưởng Phòng PA.18
Ký tên

Hiện Thích Thông Kinh ở Chùa Đông Hưng (Tu viện Đông Hưng)
249 Doyle Way
Virginia Beach, VA. 23452
HỘ CHIẾU SỐ: PT 156937